Операторът на Palms Bet се листва на борсата. Как да купим акции?

Първата компания от игралния сектор у нас предстои да се листне на Българска фондова борса до дни. Това е операторът на Palms Bet – “Телематик Интерактив България”, който е в топ 3 на пазара на онлайн игралния бизнес у нас с приблизителен пазарен дял от 15%.

В следващите редове ще се спрем както на параметрите на първичното публично предлагане (бел. ред. IPO), така и на финансовите показатели на компанията. Не на последно място, ще ви посочим и начините, по които може да участвате в IPO-то.

Финансовите показатели

Приходите на компанията отчитат ръст от 1.05 млн. евро на 2.355 млн. евро през 2018 и 2019 г. Заради отворилата се ниша в сектора, бизнесът на “Телематик Интерактив България” бележи ръст от близо 517% за 2020 г., като за това спомага и пандемията от COVID-19.

Приходите тогава растат до 14.527 млн. евро и добавят нови 173% за миналата година, за когато са прогнозирани 39.759 млн. евро.

Нетната печалба за 2021 г. възлезе на 10.548 млн. евро спрямо 3.776 млн. евро година по-рано и 147 хил. евро за 2019 г.

Нетният марж също бележи ръст – от 6% през 2019 г. на 26 и 27 на сто за 2020 и 2021 г.

Параметрите на предлагането

Капиталът на компанията в момента е 4 млн. лева. Предвижда се увеличение с 10%, т.е. на инвеститорите ще се предложат нови 400 000 акции. Заложеният ценови диапазон е между 50 и 75 лева на акция, което означава, че компанията ще набере между 20 и 30 млн. лева.

При интерес от страна на инвеститорите, едноличният собственик на капитала Елдорадо Корпорейшън АД ще предложи още до 400 000 броя акции от съществуващите при същите условия, като предлаганите от увеличението.

При успех на предлагането, пазарната оценка на “Телематик Интерактив България” ще достигне между 220 и 330 млн. лева.

В случай че посочените по-горе 400 хил. акции бъдат пласирани на горната граница от 75 лева, компанията ще попадне сред топ 10 на най-скъпите публични дружества в страната.

Срокът за подаване на оферти е 14-18 февруари, а резултатите ще бъдат обявени до края на следващия работен ден. Избраният метод за класиране на заявките е букбилдинг. Очаква се вторичната търговия с книжата да започне на 23 март.

Целта на първичното публично предлагане е eмитентът да набере допълнителни средства, с които да финансира по-бързата си експанзия на нови пазари – Перу и Украйна.

Дивидентна политика

Дружеството е приело дивидентна политика за разпределение на не по-малко от 40% от реализираната печалба.

Освен казино игри и спортни залози, „Телематик“ инвестира и в онлайн игри, които предоставя на оператори в Европа, Латинска Америка, Африка и Азия.

Как да участваме в предлагането?

ИП Капман АД ще приема заявки за участие в предлагането чрез своите офиси, спазвайки условието за наличие на парична сума, обезпечаваща стойността на подадената заявка.

Съгласно условията на предлагането, определеният ценови диапазон за подаване на лимитирани заявки е при минимална цена от 50 и максимална от 75 лева, както и пазарни поръчки за определена парична стойност.

Началото на процедурата по приемане на заявки за участие е от 14 февруари с продължителност до 16:30 часа на 18 февруари. Класирането на подадените заявки ще бъде извършено в условието на букбилдинг, при спазване на критериите в документа за предлагане:

  1. заявена цена;
  2. при класирането на заявки се отчита целево разпределение на емисията над 10% към индивидуални клиенти и над 10% към институционални инвеститори;
  3. при класирането се отчита целево избягване на концентрация на значителен пакет акции в един инвеститор;
  4. запазване на пълното записване на емисията след прилагане на горните принципи.Телематик планира уебинар на 10 октомври от 11 часа, на който ще научим всичко за публичното предлагане на гейминг компанията.

Събитието ще се проведе във Фейсбук