Банкови сметки

Клиентски сметки, по които следва да направите паричен превод в зависимост от ползвания продукт/услуга:

Данни Брокерски услуги и търговия на БФБ чрез CTader и COBOS
Захранването на сметката се извършва само в български лева (BGN). В случай на превод на друга валута, преведената сума, ще бъде превалутирана в левове по курса за деня на обслужващата банка.
IBAN (BGN) BG23UBBS92001000507297
BIC UBBSBGSF
Банка Обединена Българска Банка АД
Банков адрес София 1040, ул.Света София 5
Бенефициент Инвестиционен посредник Капман АД
Данни Брокерски услуги и търговия на международни пазари
Захранването на сметката се извършва само в български лева (BGN). В случай на превод на друга валута, преведената сума, ще бъде превалутирана в левове по курса за деня на обслужващата банка.
IBAN (BGN) BG23UBBS92001000507297
IBAN (EUR) BG04UBBS92001400507218
BIC UBBSBGSF
Банка Обединена Българска Банка АД
Банков адрес София 1040, ул.Света София 5
Бенефициент Инвестиционен посредник Капман АД
Данни Операции на паричен пазар
Захранването на сметката се извършва само в български лева (BGN). В случай на превод на друга валута, преведената сума, ще бъде превалутирана в левове по курса за деня на обслужващата банка.
IBAN (BGN) BG23UBBS92001000507297
BIC UBBSBGSF
Банка Обединена Българска Банка АД
Банков адрес София 1040, ул.Света София 5
Бенефициент Инвестиционен посредник Капман АД
Данни Брокерски услуги и търговия на БФБ чрез CTader и COBOS
Захранването на сметката се извършва само в български лева (BGN). В случай на превод на друга валута, преведената сума, ще бъде превалутирана в левове по курса за деня на обслужващата банка.
IBAN (BGN) BG23UBBS92001000507297
BIC UBBSBGSF
Банка Обединена Българска Банка АД
Банков адрес София 1040, ул.Света София 5
Бенефициент Инвестиционен посредник Капман АД