Увеличение на капитала на Опортюнити България Инвестмънт АД – 2018г.