Продукти и услуги

Управление на активи

Подпомагаме своите клиенти да извлекат максимума от спестяванията си, предлагайки активно управление на паричните им наличности.

Предоставяме пълния спектър от брокерски услуги, подходящи както за индивидуални, така и за институционални клиенти.

Избираме най-подходящите решения за нашите клиенти и подпомагаме процеса на получаване на свеж паричен ресурс.

Освен на Българска Фондова Борса, чрез CTrader имате достъп и до международните капиталови пазари.

Предлагаме широк диапазон от специализирани консултантски услуги и стратегическо консултиране, които подпомагат ефективно клиентите ни в постигането на специфичните им цели.