Международни капиталови пазари

Освен на Българска Фондова Борса, чрез CTrader имате достъп и до международните капиталови пазари. Към момента има достъп до пазарите в:

  • Австрия
  • Германия
  • Великобритания
  • САЩ
  • XETRA
  • EURONEXT