Новини

 • Какво се случва в момента на пазарите?

  Какво се случва в момента на пазарите? Тази сутрин бяха публикувани положителни икономически новини за Еврозоната. PMI (Purchasing Managers Index) индексите на месечна база за Еврозоната и Германия и производствената инфлация, PPI (Producer Price Index) за Еврозоната на годишна база изненадаха в положителна посока. И двата индикатора се смятат за водещи за бъдещето икономическо развитие. …

 • Регистрация на нови емисии на сегмент „Други деривативни финансови инструменти“ на MTF SOFIA

  Регистрация на нови емисии на сегмент „Други деривативни финансови инструменти“ на MTF SOFIA

  Във връзка с получени заявления за регистрация на емисии Търгуеми сертификати, считано от 17.08.2018г. на MTF SOFIA се допускат до търговия шест емисии енергийни сертификата, базирани на изменението на пиковата и извънпиковата електроенергия  на БНЕБ -пазар „Ден Напред“. Финансов инструмент ISIN код на емисията: идентификационен код Електрическа енергия пикова – El peak 03 BGELPEAK0304 mELP03 …

 • Старт в търговията на три нови емисии

  Старт в търговията на три нови емисии

  Днес е първи ден за търговия с три нови емисии търгуеми сертификати на  MTF SOFIA – сегмент „Други деривативни финансови инструменти“,  които са  базирани на изменението на фиксинга на БНБ на Щатски долар (USD) към Български лев (BGN). Емисиите са със срок на приключване 7, 14 и 21 дни, търгуват се в лот, който е …

...1020...29303132...