Новини

  • Промяна в общите условия прилагани от инвестиционен посредник Капман

    Промяна в общите условия прилагани от инвестиционен посредник Капман

    Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че е налице промяна в Общите условия, прилагани от Капман АД, приети от Съвета на директорите на 25.08.2014г. и одобрени от КФН на 26.09.2014г. Общите условия са достъпни в офисите на Капман АД: гр.София, ул.Три уши № 8, ет.6 и гр.Варна, ул.Ген.Колев № 60А, както и на интернет сайта на инвестиционния …

  • Промяна в общите условия прилагани от инвестиционен посредник Капман

    Промяна в общите условия прилагани от инвестиционен посредник Капман

    Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че е налице промяна в Общите условия, прилагани от Капман АД, приети от Съвета на директорите на 25.08.2014г. и одобрени от КФН на 26.09.2014г. Общите условия са достъпни в офисите на Капман АД: гр.София, ул.Три уши № 8, ет.6 и гр.Варна, ул.Ген.Колев № 60А, както и на интернет сайта на инвестиционния …

...102030...35363738