Продукти и услуги

Брокерски услуги

Предоставяме пълния спектър от брокерски услуги, подходящи както за индивидуални, така и за институционални клиенти.

 • Операции на паричен пазар
 • Операции на финансов пазар
 • Платформа за търговия CTrader
Виж повече

Инвестиционно банкиране

Избираме най-подходящите решения за нашите клиенти и подпомагаме процеса на получаване на свеж паричен ресурс.

 

 • Публично предлагане
 • Сливания и придобивания
Виж повече

Управление на активи

Подпомагаме своите клиенти да извлечат максимума от спестяванията си, предлагайки активно управление на паричните им наличности.

 • Доверително управление
 • Взаимни фондове
Виж повече

Финансово консултиране

Предлагаме широк диапазон от специализирани консултантски услуги и стратегическо коснултиране, които подпомагамат ефективно клиентите в постигането на специфичните им цели.

 • Операции на паричен пазар
 • Операции на финансов пазар
 • Платформа за търговия CTrader
Виж повече

Европейско финансиране

Извършваме консултации и посредничество по отношение на грантови европейски проекти. Оказваме пълно съдействие – от подготовката на проектната документация до координацията и изпълнението на проекта.

 • Подготовка на проектни предложения
 • Управление на проекти
 • Тръжни процедури

Виж повече

Възобновяеми енергийни източници

Управляваме първото дружество на българския пазар, което съсредоточава дейността си в областта на възобновяемите енергийни източници и което се търгува на БФБ-София.

 • БФБ-София код: C4P
 • Брой емитирани акции: 1 208 520
Виж повече