Продукти и услуги

Брокерски услуги

Предоставяме пълния спектър от брокерски услуги, подходящи както за индивидуални, така и за институционални клиенти.

 • Операции на паричен пазар
 • Операции на финансов пазар
 • Платформа за търговия CTrader
Виж повече

Инвестиционно банкиране

Избираме най-подходящите решения за нашите клиенти и подпомагаме процеса на получаване на свеж паричен ресурс.

 

 • Публично предлагане
 • Сливания и придобивания
Виж повече

Управление на активи

Подпомагаме своите клиенти да извлечат максимума от спестяванията си, предлагайки активно управление на паричните им наличности.

Виж повече

Финансово консултиране

Предлагаме широк диапазон от специализирани консултантски услуги и стратегическо коснултиране, които подпомагамат ефективно клиентите в постигането на специфичните им цели.

 • Операции на паричен пазар
 • Операции на финансов пазар
 • Платформа за търговия CTrader
Виж повече

Европейско финансиране

Извършваме консултации и посредничество по отношение на грантови европейски проекти. Оказваме пълно съдействие – от подготовката на проектната документация до координацията и изпълнението на проекта.

 • Подготовка на проектни предложения
 • Управление на проекти
 • Тръжни процедури

Виж повече

Възобновяеми енергийни източници

Управляваме първото дружество на българския пазар, което съсредоточава дейността си в областта на възобновяемите енергийни източници и което се търгува на БФБ-София.

 • БФБ-София код: C4P
 • Брой емитирани акции: 1 208 520
Виж повече